A conversation with Bram Duvigneau about screen readers

On the 16th of November 2018 Bram Duvigneau joined us at the Design Research Master at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam. Bram and I had an open conversation for a small audience of web accessibility experts, fellow students, lecturers and other people who were interested. In our conversation we explored the difference between expert screen reader users, and regular people who use a computer every now and then and who depend on a screen reader. I thought this would turn into a small summary, but alas, it is 1250 words long. If you know Dutch, you can find the transcript and the video of the conversation here. â–¶

Transcriptie en video van het gesprek tussen Bram Duvigneau en Vasilis van Gemert

Op 16 november heb ik een openbaar gesprek gevoerd met Bram Duvigneau op de Willem de Kooning-academie in Rotterdam. Bram is een absolute expert op het gebied van web toegankelijkheid, en een absolute expert op het gebied van screen readers. Tijdens mijn master-onderoek kwam ik er achter dat veel van de best practices die we gebruiken binnen de webtoegankelijkheid niet per sĂ© prettig te gebruiken zijn voor mensen die een screen reader gebruiken. De problemen doen zich met name voor bij mensen die gĂ©Ă©n expert zijn. Met andere woorden, normale mensen, geen computer experts, geen nerds, die een screen reader nodig hebben om hun computer te gebruiken. Met Bram belichten we deze observatie van een aantal verschillende kanten. Maar Bram begint allereerst met een demo van wat een screen reader nu precies is. â–¶

A conversation about experts and casual users

On Friday the 16th of November at 15:30 Bram Duvigneau and Vasilis van Gemert will have a conversation about web design for people with disabilities. The conversation will focus on the different needs of expert and novice screen reader users. â–¶