Zee en een landtong

's Avonds na het eten nog even een foto maken op het strand.

nav