Vandalisme

Heydon Pickering en zijn vrouw zijn een paar dagen in Amsterdam en hij maakt hier van de gelegenheid gebruik om onze auto te vandaleren.

nav