Twee nieuwe boeken

Twee nieuwe boeken

Ik heb twee boeken over toegankelijkheid gekocht. Dit keer eena niet over digitale toegankelijkheid, maar over fysieke. Eens kijken of daar nieuwe inzichten te halen zijn.

nav