Piep

Een mus op zijn bank op het Hauptbahnhof van Zürich. Zijn ongenoegen uitte hij door luid kwetterend weg te vliegen toen ik naast hem ging zitten.

nav