Gaten

"Zien wij dat goed? Zijn dat gáten in jouw neus?"

nav