Een specht

We zagen een specht. Hij staat hier ergens op de foto.

nav