Een blob op een blob

Met twee uitgescheurde malletjes heb ik deze blob op een blob geplot. Vulpen op rijstpapier.

nav