Een blob op een blob plotten

Een blob op een blob plotten

Ik plot een blob op een reeds geplotte plot met vulpen op rijstpapier.

nav