Boomstekelvarken

Het dier zit op de grond op een wortel te knagen

nav